Belge ve Sertifikalarımız

60 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Kansuk, Türkiye’de 1960 yılından beri faaliyet göstererek sağlığınız için güvenilir çözümler üretmektedir.

Kansuk Hakkında

GMP Sertifikası

İlaçların “İyi İmalat Uygulamaları” kapsamındaki uygulanabilir gerekliliklere uygun üretildiğini ve kontrol edildiğini gösteren belgedir.İyi Üretim Uygulamaları, ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir.

ISO: 13485:2016

Ürün ve hizmet süreçlerinin dokümantasyonunun alt yapısının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasında temel alınması gereken kalite yönetim sistemi standardıdır.Tıbbi cihaz üreticisinin ürünlerin üretim, tasarım, satışı vb. konularda özelleştirilmiş bir kalite yönetim sistemine sahip olup etkinliğini sürdüğünü gösteren sertifikadır.

AT Sertifikası

Onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen, ürüne ya da üretim/tasarım sürecine ilişkin sistemlerin kalitesinin onaylandığı belgedir. Kapsamda bulunan ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde tanımlanmış ilgili direktiflere uygunluğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren sertifikadır.

Tıbbi Cihaz Satış
Merkezi Yetki Belgesi

İşletmenin Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirdiğini ve tıbbi cihaz satışı faaliyetlerini sürdürebileceğini gösteren belgedir.

Üretim Yeri Belgesi

Klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere, beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin, İyi İmalat Uygulamalarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak imal edilmesine ve bu çerçevede kalite güvence sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yan Etki Bildirimi