Kariyer

Kansuk'lu Olun

Kansuk İlaç İnsan Kaynakları, kurumun stratejik hedef ve vizyonlarına ulaşabilmesi için, nitelikli insan kaynağını şirkete kazandırmayı, potansiyelini ortaya çıkarmayı, geliştirmeyi amaçladığı sistemleri ve yenilikçi uygulamaları ile kurum başarısının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

İK Politikamız

Kansuk İlaç olarak başarımızın arkasındaki en önemli faktör çalışanlarımızdır. Bu anlayışla faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için insan kaynağının planlanması, işe alınması, yetiştirilmesi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi gibi çalışmalarımızın firmamızın sahip olduğu misyon ve vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları politikamızın ana hedefidir.

Performansa Bağlı Kariyer Yönetimi

Şirketimizde performans sistemi, yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkân tanır. Tüm çalışanlarımızla yılda iki kez performans görüşmeleri ve değerlendirmeleri yapılır. 

Eğitimler

Kansuk İlaç olarak faaliyet gösterdiğimiz ilaç ve tıbbi malzeme üretim alanında kalitemizi koruyarak gelişim göstermek ana hedefimizdir anlayışıyla çıktığımızda yolda, şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak çalışanlarımızın gelişimine de önem vermekteyiz.

Ücretlendirme

Şirketimizde ücret yönetimi ve prim sistemi, performans değerlendirme sonuçları, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Yan Etki Bildirimi