Performansa Bağlı Kariyer Yönetimi

Amacımız Kansuk olarak; çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamaktır.

Kansuk'lu Olmak

Şirketimizde performans sistemi, yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkân tanır. Tüm çalışanlarımızla yılda iki kez performans görüşmeleri ve değerlendirmeleri yapılır.  Bu görüşmelerde çalışanın kişisel gelişim ve mesleki gelişim planına yönelik adımlar ve eğitim ihtiyaçları belirlenirken, değerlendirme sonuçları başarılı olan çalışanlarımız ödüllendirilir.

Uygulanan Performans sisteminin temel amaçları;

  • Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını arttırmak
  • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine teşvik edici olmak
  • Çalışanlarımızın kariyer planlarını belirlemede kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerini oluşturmak
  • Şirket içi yapılacak terfilerin rasyonel bir değerlendirme ile gerçekleşmesini sağlamak
  • Şirket içinde yapıcı, adil, açık ve net bir iletişim ortamı sağlamak

Yan Etki Bildirimi