Pentaglobin 50 ML

Sadece Sağlık Meslek Mensupları için tasarlanmış bir sayfaya girmek üzeresiniz.

Bir sağlık Uzmanıysanız lütfen aşağıdaki devam et butonunu kullanınız. Eğer değilseniz, İptal’e tıklayın ve bu web sitesinin ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

Harfe Göre

Etken Maddeye Göre

Tedavi Sınıflarına Göre

Ürün Adına Göre

Etkin Madde: Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), and Immunoglobulin M (IgM)

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Antibiyotik tedavisine yardımcı olarak şiddetli bakteriyel enfeksiyonların özelliklesepsis ve septik şok tedavisinde kullanılır.

ÖNERİLEN KULLANIM ŞEKLİ

Kullanımdan önce ürün oda veya vücut sıcaklığına getirilmelidir. PENTAGLOBİN infüzyonu damar içi (intravenöz) yolla gerçekleştirilmelidir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

İnfüzyon hızına bağlı olarak bazı ciddi ilaç reaksiyonları oluşabilir. İnfüzyon hızına bağlı olarak daha sık yan etki görüldüğünden, “ Uygulama yolu ve metodu” başlığı altında önerilen infüzyon hızı takip edilmelidir. Hastalar, infüzyon süresince olası yan etki belirtileri için izlenmeli ve gözlem altında tutulmalıdır. Bazı istenmeyen (advers) reaksiyonlar şu durumlarda daha sık oluşabilir;

Yüksek infüzyon hızı durumunda, IgA eksikliği bulunan ya da bulunmayan hipo- ya da agammaglobulinemili (kanda
globulin proteinlerinin bulunmaması veya çok düşük düzeyde olması) hastalarda, şlk kez normal insan immünoglobülini alan hastalarda ya da çok nadir olarak kullananlarda daha önce kullanılan insan immünoglobülin ürünü değiştirildiğinde ya da bir önceki infüzyondan sonra çok uzun zaman geçtiğinde ve gerçek aşırı duyarlılık reaksiyonları oldukça nadir görülmektedir. Bu durum, IgA’ya karşı antikor gelişmesi nedeni ile IgA eksikliği görülmesi gibi ender vakalarda oluşabilir. Nadiren, insan immünoglobülini, daha önce insan immünoglobülini ile gerçekleştirilen tedaviyi iyi tolere eden hastalarda bile, ani aşırı duyarlılık tepkisiyle (anafilaktik reaksiyon) kan
basıncının düşmesine neden olabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

PENTAGLOBİN, 2 ºC – 8 ºC’de saklanmalıdır. Dondurmayınız. Donmuş ürünü, çözüp
kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Kansuk İlaç San. Tic. A.Ş. Sefaköy / İSTANBUL

Yan Etki Bildirimi